Call Us: (086) 552-3208, (097) 148-9669
Follow Us:
  • Service

Our Service

บริษัท นีสเตอร์ พร้อมให้บริการ

Consulting

ให้คำปรึกษา, วางแผน และ วิเคราะห์งานทางด้านการพัฒนา Mobile Application, Web Application และ Website เพื่อให้คุณสามารถวางแผนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mobile Application

พัฒนา Mobile Application บน iOS และ Android เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ อาทิเช่น การนำแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย หรือ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน

Web Application & Website

พัฒนาระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในรูปแบบของ Web Application อาทิเช่น ระบบจัดการสต๊อกสินค้า, ระบบงานขาย เป็นต้น รวมถึงงานทางด้าน Website ที่ช่วยปรับภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

We Expert

About Nister Co.,Ltd

เรามีประสบการณ์และความเชียวชาญในการพัฒนา Mobile Application และ Web Applcation การรันตีจากผลงานที่ผ่านมากับภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นระบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยทีมงานมืออาชีพ
อีกทั้งบริษัทยังเป็นทีมงานผู้พัฒนาระบบ Mobile Application Maker Platform (โมบายแอปพลิเคชันสำเร็จรูป) มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศ ในนาม Keeate โดยมีธุรกิจ SME ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้วกว่า 100 แอปพลิเคชัน การันตีจากรางวัล Thailand ICT Awards ในหมวด Tools & Infrasturcutre

Contact Us
  • Address: 5/353 ม.6 ซอยที่ดินทอง 4
    ถนนเทพารักษ์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  • Phone: (086) 552-3208, (097) 148-9669
  • Email: info@nister.co.th
  • Monday - Friday: 09:00 - 18:00
© 2017. Nister Co.,Ltd All right reserved. , รับทำแอพ , Digital Signage